Nya Golfregler från 1 januari 2019

Guide: halv greenfee och andra restips i Costa Blanca & Murcia 2019

Nya Golfregler från 1 januari 2019

 

Det har tagit fem år för regelorganisationerna R&A och USGA att förenkla och modernisera golfens regelverk. I den största moderniseringen sedan 1952 har 34 regler blivit 24, som är snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och har fokus på speltempo ”Ready Golf”, vilket är bra för spelet idag och i framtiden. Här är de viktigaste förändringarna:

 

De viktigaste förändringarna av golfreglerna 2019

 1. Söka boll ändrat från 5 minuter till 3 minuter
 2. Bollen rubbas under sökning – återplaceras, ingen plikt
 3. Pluggad boll på spelfältet – fri lättnad överallt
 4. Mäta klubblängd vid dropp – den längsta klubban ska användas (ej putter)
 5. Droppa bollen från knähöjd.
 6. Ta stans på fel green ej tillåtet
 7. Boll träffar spelaren eller spelarens utrustning – ingen plikt
 8. Dubbelslag räknas som ett slag
 9. Vidröra sand i bunker tillfälligtvis är tillåtet vid borttagande av lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål .
 10. Lösa naturföremål får tar bort överallt på banan.
 11. Boll som förklaras ospelbar i bunker får droppas ut ur bunkern med två slags plikt
 12. Vattenhinder/sidovattenhinder heter numera pliktområden
 13. Vidröra mark i pliktområde är tillåtet
 14. Boll rör sig på green efter att ha markerats. - återplacera bollen utan plikt
 15. Boll rubbas oavsiktligt av misstag på green – återplacera utan plikt
 16. Boll, ej markerad, rör sig på green av naturkrafter, spela bollen från sitt nya läge
 17. Spelaren får reparera alla skador på green. Ex. spikmärken i puttlinjen
 18. Att placera en klubba för att ta ut spelriktning är inte tillåtet, även om klubban tas bort innan slaget
 19. När en spelare börjar ta sin stans för slaget och till dess att slaget slås, får inte spelarens caddie eller partner hjälpa spelaren med positionering för att ta ut spelriktningen
 20. Det är tillåtet att ha flaggstången i hålet vid puttning på green. Ingen plikt om bollen träffar flaggstången
 21. När en boll vilar mot flaggstången i hålet, anses bollen vara hålad om någon del av bollen är under greenens yta
 22. Pace of Play - det rekommenderas att du inte tar längre tid än 40 sekunder för att slå ditt slag (och vanligtvis bör du kunna spela snabbare än det)
 23. Ready Golf - Spela gärna i fel ordning för att hålla speltempot. Beroende på spelformen finns det tillfällen när spelare får spela i fel ordning för att hålla speltempot. Ready Golf i slagspel uppmuntras.
 24. Du kan inte ta lättnad från ett pliktområde om du inte är minst 95% säker på att din boll är i pliktområdet

Ready Golf

Raskt speltempo. Meningen är att en golfrond ska spelas i rask takt.

Sedan många år tillbaka har R&A och USGA insett att långsamt spel är ett gissel och förödande för golfens utveckling och att långsamt spel är ett av de största hoten mot spelets hälsa.
Nu finns ”Ready Golf” inskrivet i regelboken 2019, regel 5 och regel 6, som en rekommendation, att spela golfronden i ett raskt speltempo. Spela gärna i fel ordning för att hålla speltempot. Beroende på spelformen finns det tillfällen när spelare får spela i fel ordning för att hålla speltempot. ”Ready golf” talar om att spelare bör spela när de är klara att göra det, snarare än att strikt hålla sig till "Bollen som är längst från hål bör spelas först”. "Ready golf" påverkar speltempot positivt. Mindre vänta och trevligare på banan. ”Ready golf” är inte direkt lämpligt i matchspel på grund av spelets karaktär och den strategi mellan motspelarna där det är viktigt att bestämma vilken spelare som ska spel först. "Ready golf" är ett antal åtgärder som separat och tillsammans kan förbättra speltempot och minska rondtiderna Det här är ”Ready golf” i praktiken:

 

  • Spelare som slår kortare slag spelar först från tee eller fairway om spelare som slår längre slag måste vänta på sin tur att spela
  • När spelaren med honnören på tee inte är klar att spela kan annan spelare slå ut först från tee.
  • Spelare kan slå sitt slag först och därefter hjälpa till att leta efter en förlorad boll
  • Putta ut även om det innebär att stå nära någon annan spelares puttlinje
  • Spelare kan slå ett slag, var som helst på banan, om en annan spelare som är längre från hålet inte är klar att spela sitt slag. I förekommande fall görs övriga spelare i bollen uppmärksam på detta.
  • Notera resultatet på hålet på nästa tee, eller när du lämnat sista hålets greenområde och är i säkerhet.
  • Markera inte i tid och otid på green bollar som är nära hål och är s.k. ”tap In”
  • Att slå ett slag före en spelare som har slagit upp bollenfrån en greenbunker och som fortfarande är längst från hålet, men måste kratta bunkern innan spelaren kan slå sitt nästa slag.
  • När en spelare slagit sin boll ex. över green kan andra spelare spela sina bollar även om de är närmare hål under tiden som spelaren går till sin boll på andra sidan green för att spela sin boll.
  • Det finns säkerligen ytterligare praktiska åtgärder under spelet som förbättrar speltempot och minska rondtiderna.

 Långsamt spel är ett gissel

De absolut vanligaste orsakerna till långsamt spel är

 1. Spelare som har tidsödande rutiner och ritualer för sig. Tiden en spelare har på sig för att slå ett slag är 40 sekunder oavsett spelordning och varifrån slaget slås, då ingår:
  • mätning med avståndsmätare eller liknande,
  • stegar alla avstånd, slaglängder, till och från mätpunkter på banan
  • provsvingar i det oändliga
  • stannar upp och kollar i banguiden i tid och otid
  • repa gräs och kastar upp i luften ett antal gånger innan slaget
  • Kollar puttlinjen ur alla tänkbara vinklar även om puttern bara är någon dm.

     2. Spelare som inte är beredd att spela när det är spelarens tur

Viktigt: Men att spela dåligt som gör att spelet går långsamt är en helt annan sak. Vid långsamt spel som beror på dåligt spel är det viktigt att släppa igenom bollar som spelar snabbare.

 Nya begrepp och nya ord

Det här är vad som står i regelboken och i definitionerna.  Det är viktigt att kunna.

Pliktområde: Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om spelarens boll stannar där.

Ett pliktområde är:

  • varje vattensamling på banan (oavsett om tävlingsledningen markerat den eller inte), såsom ett hav, en sjö, en damm, en älv, ett dike, ett öppet ytdräneringsdike eller något annat öppet vattendrag (även om det inte finns vatten där), och
  • varje annan del av banan som tävlingsledningen definierar som ett pliktområde.

Lättnadsområde: Området där en spelare måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att spelaren använder ett särskilt lättnadsområde.

Spelförbudszon: En del av banan där tävlingsledningen har förbjudit spel. En spelförbudszon måste definieras som en del av antingen ett onormalt banförhållande eller ett pliktområde.

Spelarens upplaga: Regel 1 - 24

Spelarens upplaga av Regler för golfspel är avsedd för dig, golfaren. Den innehåller de regelsituationer som vanligtvis uppkommer på banan och är en förkortad version av de fullständiga reglerna. Även om texten har redigerats, ger den dig samma svar som i Regler för golfspel, så det är en fungerande regelbok.

1 Spelet, spelares uppförande och reglerna

Syfte: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelet: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enlighet med reglerna och i spelets anda. Du är ansvarig för att lägga till dina egna plikter, om du bryter mot en regel, så att du inte får någon möjlig fördel gentemot din motspelare i matchspel eller övriga spelare i slagspel.

2 Banan

Syfte: Regel 2 presenterar det grundläggande som du bör veta om banan: Det finns fem definierade områden på banan, och det finns flera typer av definierade föremål och förhållanden som kan ha störande inverkan på ditt spel. Det är viktigt att känna till vilket område på banan som din boll ligger i och statusen för varje störande föremål och förhållande, eftersom dessa ofta påverkar dina möjligheter att spela din boll eller ta lättnad.

3 Tävlingen

Syfte: Regel 3 omfattar de tre centrala delarna i alla golftävlingar: Spela antingen matchspel eller slagspel, spela antingen som enskild eller med en partner som en del av en sida, samt beräkna resultat antingen med bruttoscorer (utan tillämpning av handicapslag) eller med nettoscorer (med tillämpning av handicapslag).

4 Spelarens utrustning

Syfte: Regel 4 gäller för den utrustning som du får använda under din rond. Baserat på principen att golf är ett utmanande spel där framgång bör bero på ditt omdöme, dina färdigheter och förmågor: måste du använda klubbor och bollar som överensstämmer med reglerna, vara begränsad till inte fler än 14 klubbor och får normalt inte ersätta skadade eller förlorade klubbor och vara begränsad när det gäller användning av annan utrustning som ger konstlad hjälp i ditt spel.

5 Spela ronden

Syfte: Regel 5 gäller för hur en rond spelas – t ex var och när du får öva på banan före eller under en rond, när din rond påbörjas och avslutas och vad som händer när spelet måste avbrytas eller återupptas. Du förväntas att: påbörja varje rond i tid, och spela utan avbrott och i rask takt under varje hål tills din rond är avslutad. När det är din tur att spela, rekommenderas att du slår ditt slag inom högst 40 sekunder och i regel snabbare än så.

6 Spela ett hål

Syfte: Regel 6 täcker hur ett hål ska spelas - t ex de speciella reglerna för att slå ut från tee för att starta ett hål, kravet att använda samma boll för hela hålet utom när det är tillåtet att byta boll, spelordning (som har större betydelse i matchspel än i slagspel) och att avsluta ett hål.

7 Leta efter en boll; Hitta och identifiera en boll

Syfte: Regel 7 tillåter dig att vidta rimliga åtgärder för att på ett ärligt sätt leta efter din boll i spel efter varje slag. Men du måste fortfarande vara försiktig, eftersom det blir plikt, om du handlar på ett överdrivet sätt och förbättrar förhållandena som påverkar ditt nästa slag. Du får ingen plikt, om din boll oavsiktligt rubbas vid försök att hitta eller identifiera den, men du måste sedan återplacera bollen på dess ursprungliga punkt.

8 Banan spelas som den är

Syfte: Regel 8 omfattar en grundläggande princip för spelet: ”spela banan som den är.” När din boll har stannat, får du normalt lov att acceptera de förhållanden som påverkar slaget och inte förbättra dem innan bollen spelas. Du får emellertid vidta vissa rimliga åtgärder även om de förbättrar dessa förhållanden, och om möjligheterna att återskapa förhållandena utan plikt är begränsade, efter att de har förbättrats eller försämrats.

9 Bollen spelas som den ligger; Boll i vila lyft eller rubbad

Syfte: Regel 9 omfattar en viktig princip av spelet: “spela bollen som den ligger”. Om din boll stannar och därefter rubbas av naturkrafter t ex vind eller vatten, måste du normalt spela den från dess nya läge. Om din boll i vila lyfts eller rubbats av någon eller något utomstående innan slaget slås, måste din boll återplaceras på sin ursprungliga punkt. Du bör vara försiktig nära en boll i vila, och om du orsakar att din egen eller din motspelares boll rubbas får du normalt plikt (utom på green).

10 Förbereda för och slå ett slag; Råd och hjälp; Caddies

Syfte: Regel 10 omfattar hur man förbereder sig för och genomför ett slag, inklusive råd och annan hjälp du kan få av andra (inklusive din caddie). Den underliggande principen är att golf är ett spel som består av skicklighet och personlig utmaning.

11 En boll i rörelse råkar träffa en person, ett djur eller föremål; Avsiktliga åtgärder för att påverka en boll i rörelse

Syfte: Regel 11 omfattar vad du ska göra när din boll i rörelse träffar person, djur, utrustning eller något annat på banan. När detta händer oavsiktligt, blir det ingen plikt och du måste normalt acceptera resultatet, oavsett om det är bra eller inte, och spela från den plats där bollen stannat. Regel 11 begränsar också dig från att avsiktligt vidta åtgärder för att påverka var varje boll i rörelse skulle kunna stanna.

12 Bunkrar

Syfte: Regel 12 är en speciell regel för bunkrar, som är särskilt iordningställda ytor avsedda för att pröva din förmåga att spela en boll från sanden. För att säkerställa att du tar dig an denna utmaning finns det några begränsningar när det gäller att vidröra sanden innan slaget slås och var lättnad får tas för din boll i en bunker.

13 Greener

Syfte: Regel 13 är en särskild regel för greener. Greener är särskilt iordningställda för att spela din boll längs med marken, och det finns en flaggstång för hålet på varje green, så därför gäller vissa andra regler än för andra områden på banan.

14 Förfaranden med bollen: Markera, lyfta och rengöra; återplacera på en punkt; droppa i lättnadsområde; spela från fel plats

Syfte: Regel 14 omfattar när och hur du får markera läget för din boll i vila, lyfta och rengöra din boll och åter sätta den i spel så att din boll spelas från rätt plats. När din boll har lyfts eller rubbats och ska återplaceras, måste samma boll läggas tillbaka på dess ursprungliga punkt. När du tar lättnad med eller utan plikt, måste du droppa en inbytt boll eller den ursprungliga bollen i ett visst lättnadsområde. Om du gör fel när du använder dig av dessa förfaranden, kan detta rättas till utan plikt innan bollen spelas, men du får plikt om du spelar bollen från fel plats.

15 Lättnad för lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål (inklusive hjälpande eller störande boll eller bollmarkering)

Syfte: Regel 15 täcker när och hur du får ta lättnad utan plikt från lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål. Dessa flyttbara naturliga och konstgjorda föremål betraktas inte som en del i utmaningen att spela banan, och du får normalt sett ta bort dem om de stör ditt spel. Men du måste vara försiktig när du tar bort lösa naturföremål nära din boll utanför green, eftersom du får plikt om detta får din boll att rubbas.

16 Lättnad från onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga situationer p g a djur, pluggad boll

Syfte: Regel 16 täcker när och hur du kan ta lättnad utan plikt genom att spela en boll från en annan plats, t ex när du har störande inverkan från ett onormalt banförhållande eller en farlig situation p g a djur. Dessa förhållanden betraktas inte som en del i utmaningen att spela banan, och lättnad utan plikt är normalt sett tillåtet utom i ett pliktområde. Du tar normalt sett lättnad genom att droppa en boll i ett lättnadsområde, baserat på den närmaste punkten för fullständig lättnad. Denna regel täcker också lättnad utan plikt när din boll är pluggad i sitt eget nedslagsmärke på spelfältet.

17 Pliktområden

Syfte: Regel 17 är en särskild regel för pliktområden, som utgörs av vattensamlingar eller andra områden definierade av tävlingsledningen, där en boll ofta förloras eller är omöjlig att spela. Med ett slags plikt kan du använda dig av särskilda lättnadsalternativ för att spela en boll från en plats utanför pliktområdet.

18 Lättnad med slag och distans; boll förlorad eller out of bounds; provisorisk boll

Syfte: Regel 18 täcker att ta lättnad med plikt enligt slag och distans. När din boll är förlorad utanför ett pliktområde eller stannar out of bounds, blir den nödvändiga ordningen att spela från tee till hålet bruten; du måste återuppta denna ordning genom att spela varifrån det föregående slaget slogs. Denna regel täcker även hur och när en provisorisk boll kan spelas för att spara tid när din boll i spel kan ha stannat out of bounds eller blivit förlorad utanför ett pliktområde.

19 Ospelbar boll

Syfte: Regel 19 täcker dina olika lättnadsalternativ för en ospelbar boll. Detta gör det möjligt för dig att välja vilket alternativ som ska användas - normalt med ett slags plikt - för att komma ur en svår situation var som helst på banan (utom i ett pliktområde).

20 Lösning av regelproblem under rond; Domslut av domare och tävlingsledning

Syfte: Regel 20 täcker vad du bör göra när du har frågor om reglerna under en rond, inklusive de förfaringsätt (som skiljer sig i matchspel och slagspel) som gör det möjligt för dig att skydda din rätt att få ett domslut vid ett senare tillfälle. Regeln täcker också rollen som domare, som är behöriga att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna. Domslut från en domare eller tävlingsledningen är bindande för alla spelare.

21 Andra former av individuellt slagspel och matchspel

Syfte: Regel 21 omfattar fyra andra former av individuellt spel, inklusive tre former av slagspel där resultathanteringen skiljer sig från normalt slagspel; Poängbogey (scoren baseras på poäng som erhålls på varje hål); Maxantal slag (Slaggolf) (din score på varje hål är maximerad); och Par/Bogey (matchspelsresultat används hål för hål). 

22 Foursome

Syfte: Regel 22 omfattar foursome (spelad antingen som matchspel eller slagspel), där två partners tävlar tillsammans som en sida genom att växelvis spela en enda boll. Reglerna för denna spelform är i huvudsak de samma som i individuellt spel, förutom kravet på att partners slår ut på vartannat hål och spelar ut hålet genom att slå växelvis.

23 Fyrboll

Syfte: Regel 23 omfattar fyrboll (spelad antingen som matchspel eller slagspel), där partners tävlar som en sida där var och en spelar varsin boll. Din sidas score på hålet är den lägsta av era båda scorer på det hålet.

24 Lagtävlingar

Syfte: Regel 24 omfattar lagtävlingar (spelade antingen som matchspel eller slagspel), där flera spelare eller sidor tävlar som ett lag med kombinerade resultat från deras ronder eller matcher för att få fram ett totalt lagresultat.

Prenumerera på nyhetsbrev