Köp- och leveransvillkor

Policy för personuppgifter

Golfhäftet i Sverige AB (Golfhäftet) är inriktad på att skydda dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy gäller datainsamling och användning på Golfhäftet:s webbplatser och tjänster. På vissa webbplatser samlar Golfhäftet in personuppgifter, såsom e-postadress, namn, postadress och telefonnummer. Golfhäftet samlar in och använder dina personuppgifter för att driva Golfhäftet och för att kunna ge dig de tjänster som du har efterfrågat. Dessa tjänster kan visa anpassat innehåll baserat på informationen som Golfhäftet har samlat in.

Skydd av dina personuppgifter.

Golfhäftet är inriktad på att skydda dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Till exempel så lagrar vi dina personuppgifter på datorsystem med begränsad åtkomst, som befinner sig i kontrollerade miljöer. När vi överför konfidentiell information (till exempel kreditkortsnummer) via Internet, skyddas den med hjälp av kryptering av säkerhetsprotokollet SSL (Secure Socket Layer).

Ändring av policy

Golfhäftet uppdaterar ibland denna sekretesspolicy för att spegla synpunkter från företag och kunder. När Golfhäftet har gjort ändringar till denna policy kommer du att se ordet "uppdaterad" invid länken ’Policy för personuppgifter’ på Golfhäftet:s Webbsida. Om det sker väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy eller i Golfhäftet:s hantering av dina personuppgifter, kommer Golfhäftet tydligt annonsera om dessa förändringar innan ändringarna införs. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om hur Golfhäftet skyddar din information.

Betalning och säkerhet

Kreditkort

Du kan betala online med VISA eller MasterCard/Eurocard, dock ej electronkort. Vi erbjuder säkra kreditkortsbetalningar via Payex.

CVV2/CVC2

Detta är dom tre sista siffrorna som är tryckta i signaturfältet på baksidan av kortet. CVV2 är VISAs benämning och CVC2 är MasterCards benämning, på marknaden kallas den för Säkerhetskod eller säkerhetsnummer. Begränsat säkerhetsfunktion, ger ingen betalningsgaranti. För att höja säkerheten uppmanas du som kund att ange tre sista (American Express 4 siffror) siffrorna som är tryckta i signaturfältet på baksidan av kortet. CVV2 är VISAs benämning och CVC2 är MasterCards benämning, på marknaden kallas den för Säkerhetskod eller säkerhetsnummer. Denna kod skickas till kortutgivaren för kontroll och verifiering.

3D Secure

3D Secure är en teknik framtagen av VISA för att verifiera dig som konsument när du betalar med ditt kort på Internet. Standarden används även av MasterCard. Tekniken innebär att när du använder ditt kort för att köpa varor eller tjänster på Internet är det upp till din kortutgivare eller bank att identifiera dig. Identifikationen görs genom att du anger ett personligt lösenord eller kod vid köptillfället. Via krypterad kommunikation kontrolleras detta av kortföretaget via en speciell säkerhetsserver. Detta lösenord har du själv valt eller fått tilldelat av den bank som givit ut kortet. Fördelar för dig som konsument att använda en betaltjänst på Internet som erbjuder 3DSecure innebär att du får en möjlighet att verifiera att du är den verkliga kortinnehavaren, vilket innebär mindre risk att kortet används i bedrägligt syfte. VISAs varumärke för att ange att korttransaktionen är verifierad med 3DSecure är "Verified by VISA" och MasterCards varumärke är "SecureCode".

Faktura

Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 25SEK. Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

Information om personuppgifter och kreditprövning

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

Information om överlåtelse

Fordran kommer att överlåtas till PayEx Credit AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar.

Leveransvillkor och Reklamationer

Leveranssätt

Vi levererar produkterna som brevpaket. Det innebär att varan skickas direkt hem till dig. Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 3-4 arbetsdagar. Om du vill veta mer om när dina varor kommer så är du välkommen att höra av dig via e-post.

Reklamationer

Om en vara är felaktig eller felexpedierad skall du kontakta oss och ange felet så snart som möjligt. Vi anger hur du ska returnera den felaktiga varan. Ange det returnummer du får av oss på ditt paket. Returen är godkänd då varan har inspekterats av vår personal. Retur får inte ske mot postförskott. Du kan välja att få en ny vara eller pengarna tillbaka inklusive fraktavgiften. Vid reklamationer tillämpas Konsumentköplagen. För att läsa om vilka regler som gäller inom ramen för denna lag, gå till Konsumentverkets webbsida www.konsumentverket.se